Maksu- ja Tolliamet selgitab: ettevõtte auto erakasutus ning käibemaks

Uue aasta algusest toimub põhimõtteline muudatus ettevõtte autode erakasutuse maksustamises ning muutusi on ka ettevõtte sõiduauto käibemaksuarvestuses.

Maksu- ja Tolliamet selgitab: ettevõtte auto erakasutus ning käibemaks

Iga juhtum on küll isemoodi ning erinevaid nüansse on omajagu, aga põhimõtteliselt on oluline teada, et erisoodustus kui selline on olnud koguaeg ja see põhimõte ise jääb samaks – kui on ettevõtte sõiduauto erakasutus, siis on erisoodustus. Kuid muutub senine erisoodustuse arvestamise süsteem, mis asendub sellega, et enam ei ole oluline tuvastada konkreetset erasõitu, vaid tööandja peab otsustama, kas tööandjale kuuluva autoga on või ei ole võimalik teha erasõite. Samuti muutub erisoodustuse arvestamise alus – selleks saavad olema ainult sõiduauto mootori võimsus ning vanus.

Maksukohustus erisoodustuselt muutub võrreldes tänasega odavamaks nende tööandjate jaoks, kelle sõiduautod on kuni 130 kW võimsusega ja kallimaks sellest võimsamatele autodele. Kui sõiduauto on kasutusel eranditult ettevõtluses ning sellega ei võimaldata teha erasõite, siis erisoodustust ei ole ning sellelt ka maksukohustust ei teki. Oluline on ka sõiduki vanus – mootori võimsuse põhine erisoodustuse hind on odavam üle viie aasta vanustele sõidukitele.

Erisoodustuse summa on leitav lihtsa korrutustehtega: kilovati hind x kilovattide arv. Kilovati hinnaks on 1,96 eurot, üle 5 aasta vanuse sõiduauto puhul 1,47 eurot. Erisoodustuselt tekkiva maksukohustuse arvutab e-maksuametis aga juba tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon ise ära, nii et ettevõtja saab selle abil kindel olla, et maksud on korrektselt arvutatud.

Käibemaksuarvestus sõltub ainiti auto kasutamisest ning ei ole seotud võimsusega. Ainult ettevõtluseks kasutatava sõiduautoga seotud kulutustelt tasutud käibemaksu saab käibemaksuarvestuses kajastada täies ulatuses, kui ettevõttel ei ole maksuvaba käivet, mis võib mahaarvamise ulatust vähendada. Üks oluline tärmin on seejuures nn kahe aasta nõue. See nõue kehtib juhul, kui sõiduauto soetati ainult ettevõtluses kasutamiseks ja soetamisel arvati selle sisendkäibemaks maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul arvates sõiduauto soetamisest hakatakse seda kasutama ka erasõitudeks. Sellises olukorras tuleb vähendada sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu kas selle kuu käibedeklaratsioonis, kui auto soetust deklareeriti, VÕI 2018. AASTA JAANUARI KÄIBEDEKLARATSIOONIS, KUI SÕIDUAUTO SOETATI ENNE 2018. AASTAT. Soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisel loetakse selline sõiduauto kogu esimese kahe kasutusaasta jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavaks sõiduautoks, sõltumata selle tegelikust ettevõtluses kasutamise osatähtsusest esimese kahe aasta üksikutel kuudel. Autoga seotud jooksvate kulude sisendkäibemaksu tagasiulatuvalt ei vähendata ja jooksvate kulude puhul seda nn kahe aasta reeglit ei rakendata. Kui sõidukit hakatakse kohe pärast soetamist kasutama ka erasõitudeks, saab sisendkäibemaksu arvestuses kajastada mitte rohkem kui 50% nii sõiduki soetamise kui ka jooksvate kuluarvete käibemaksust.

Näiteks kui sõiduauto soetatakse detsembris 2017 käibemaksuta hinnas 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot), aga juulis 2018 hakatakse sõiduautoga tegema ka erasõite, siis ei ole täidetud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses ning tuleb teha sisendkäibemaksu ümberarvestus 2018. aasta jaanuari käibedeklaratsioonis, vähendades mahaarvatavat sisendkäibemaksu 2000 euro võrra.

Kui sõiduautot hakatakse kasutama erasõitudeks, siis alates 01.01.2018 saab ühe aasta jooksul alates erasõitudeks kasutusele võtmise kuust sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50% sõltumata sellest, kas sõiduautoga ka selle üheaastase perioodi järgmistel kuudel erasõite tehakse või mitte; maksuvaba käive ja mitteettevõtlus (näiteks MTÜ või FIE puhul) võib mahaarvamise protsenti veelgi vähendada. See nn ühe aasta reegel kehtib sõltumata sõiduauto soetamise ajast – ka sõiduautode puhul, mille soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise periood on juba lõppenud, aga samuti sõiduautode puhul,mis algul võeti kasutusele ainult ettevõtluses ja mille soetamisel arvati sisendkäibemaks maha täies ulatuses. Jooksvate kulude hulka kuuluvad ka sõiduauto kasutusrendimaksed ning kasutusrendile võetud sõiduauto puhul eespool selgitatud nn kahe aasta reeglit ei rakendata.

Kui sõiduauto soetatakse näiteks detsembris 2018 ja seda kasutatakse muidu ainult ettevõtluses, kuid juulist kuni septembrini 2019.a tehakse ka erasõite, siis rakendub nüüd uus nn ühe aasta reegel – alates juulist 2019 kuni 2020. aasta juunikuuni saab sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata 50% hoolimata sellest, et ajavahemikul oktoobrist 2019 kuni juunini 2020 selle autoga erasõite jällegi ei tehta.

Täpsemalt on sõiduautodega seotud sisendkäibemaksu mahaarvamise ja korrigeerimise uusi reegleid selgitatud MTA veebilehel aadressil www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused-kaibemaksuseaduses-alates-01012018

Evelyn Liivamägi, MTA maksude osakonna juhataja

05.01.2018 11:00
Auto

Kommentaarid


© auto24 AS. Ajakirja Autoleht kodulehel www.autoleht.ee avaldatud tekstide ja fotode kopeerimine ja kasutamine ükskõik millisel viisil on keelatud ilma väljaandja kirjaliku loata. Kõik õigused kaitstud.